Forside

BK-Musikskolen er nedlagt pr. 1. August 2017

Det er på generalforsamlingen den 7. Maj 2017 besluttet at opløse Musikkredsen på BK.

Med venlig hilsen bestyrelsen 

Indkaldelse til generalforsamling

 

7. maj 2017

Kære elever og forældre.

Der indkaldes hermed til generalforsamling mandag den 22. maj kl. 19.30

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af revideret regnskab
 4. Opløsning af musikkredsen på BK
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  - 3 medlemmer
 8. Valg af revisor
 9. Evt.

Vel mødt på BK.

 

Musikkredsen er endelig igang

Efter Musikkredsen igennem en del år har kørt rundt med underskud er det endelig lykkes den siddende bestyrelse at skabe et "break even" i regnskabet 2014.

Der er dog forsat et minus som skal hentes fra tidligere år og heraf har vi i Musikkredsens bestyrelse arbejdet hårdt for at have en plan klar for resten af 2015 og årene frem.

Det er lykkes og nu er vi altså klar til at give den fuld gas for eleverne igen, hvilket er herligt.
Vi glæder os til at byde velkommen til alle eleverne fra sidste år og forhåbentlig mange nye også.

Tilmeld Jer her på siden.

Sådan finder du BK-Musikskolen